Langhuset

Langhuset ble oppført i 2002 som bygdas forsamlingshus for kunst, kultur og for liten og for stor. Langhus vel har også tidligere hatt sitt eget hus, som kan leses om her i vellets historie. Langhuset skal være en erstatning for det gamle.

Huset er en direkte konsekvens av vårt mangeårige samarbeid med Langhus idrettslag og Nordre Follo kommune. Langhus Vel og Langhus idrettslag betalte da til sammen 1 000 000,- kroner av egne midler til oppføringen. Man trodde vel man skulle komme langt med det. Men kommunen måtte til syvende og sist gå inn med mye mer.

Nordre Follo kommune er i dag eier og forvalter av huset og er tilstede med helsestasjon og hjemmesykepleie for hele kommunen(fom 2023)

Langhus vel er «eier» og kan leie ut sitt kontor. Det lå også i sakens natur og i avtaler sågar kommunestyrevedtak at vi også får leie resten av husets tilgjengelige rom vederlagsfritt. Men det er ikke sikkert lenger. Samt at huset blir mer og mer et kommunehus istedenfor et allbrukshus.

Her er noen dokumenter i saken:
Orientering om prosess knyttet til ombygging av Langhuset i forbindelse med omorganisering av hjemmetjenesten
01. Avtale mellom Langhus IL Langhus vel og kommunen_Langhuset_Avtaler Ski kommune og Langhuset gnr 107 bnr 795
02. 020319_Ski kom_Langhuset-Finansiering, orgniasasjonsform og drift
03. Særreglement Langhuset
04. Artikkel fra åpningen 2002
05. Avtale Ski kommune brev om kontoret
06. Bruken av Langhuset april 2023

De øvrige som har fast tilhold i huset er Langhus IL Alliansen, Lions, Vi over 60, Nordre Follo helsestasjon og Kjellern Fritidsklubb.

Langhuset har helt siden starten hatt et eget husstyre. Det består stort sett av de faste brukerne av huset unntatt de politiske partiene. Vi har vår representant der selvsagt. De passer på alt som må gjøres fra at det er nok glass og bestikk til behov for maling og vedlikehold. Dette bestiller så husstyre hos Nordre Follo kommune eller tar det på dugnad.

Flaggstengene utenfor huset er innkjøpt av hver enkelt forening og som har heist sin vimpel. Men stengene er i sin tid gitt til kommunen for å være en del av kommunens øvrige flaggkorps på nasjonens felles offisielle flaggdager. Fra 1. januar 2021 har det politiske røde flertallet i kommunen besluttet at Det Norske Flagg bare skal heises foran Langhuset på; Arbeidernes dag 1. mai, Frigjøringsdagen 8. mai og Nasjonaldagen 17. mai. Øvrige flaggdager som 7. juni unionsoppløsningen, samenes nasjonaldag og bursdager for kongefamilien er utgått.

Huset brukes til alle mulige arrangement men også seremonier, noe som er bra for de som ikke går i kirken. Det er derfor begrensninger på hva vi får lov til å smykke ut f eks storsalen. Noen minner om Langhus har vi imidlertid fått henge opp. Har du noe gammelt på loft eller i kjeller som du tror kunne passe så gi beskjed.

For å leie i Langhuset må du booke tid. Her er lenke til bookingsystemet i Nordre Follo kommune:
https://www.bookup.no/Utleie/#___/view:list/place:3020:NORDRE%20FOLLO/cids:/mod:book

Legg igjen en kommentar