Om oss

Langhus Velforening ble stiftet 5. januar 1924 og har i dag over 600 medlemmer. Langhus Vel er en frivillig og uavhengig organisasjon som omfatter hele Langhus. Alle på Bøleråsen, Vevelstadåsen, Langhus, Slora, Stenfeldt, Foss, Ringen og forøvrig sambygdinger i nord, sør, vest og øst inn/utland kan delta og være medlem. Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn, sies det og der skal vi bidra.

Foreningens formål er pr i dag å bidra til at Langhus er ei bygd folk vil leve, bo i og være glad i  og å sørge for snøbrøyting for de som vil. Bygda med litt spredd bosetting har en unik beliggenhet med nærheten til hovedstaden, sjø og skogsområder og trenger noe samlende. Vi ønsker å være det.

Vi jobber trutt med stien rundt Tussetjern til Oppegårdssiden. Sammen med Nordre Follo kommune bygget vi i 2009 vei ned til Tusse og anla brygge og stupebrett. Vi har også laget stien fra Møllerenga til veien langs fotballbanene og ned til Tussebrygga. Vi har bygget og vedlikeholder stien med klopp og brygger rundt halve Tusse. Vårt største prosjekt hele året er å brøyte og strø private fellesveier og plasser.

Sommeren 2021 sjøsette vi helt ny badeflåte med et lite stupetårn i Tusse ved hjelp av innsamlede midler.

Vi  har uttalerett i kommunale reguleringsssaker som gjelder Langhus.

Lokale frivillige organisasjoner kan søke oss om små bidrag i økonomisk forstand.

Vi har eget kontor i Langhuset og vår vimpel ser du på en av flaggstengene foran huset.

STYRET 2023 – 2024

Leder
Trond Linnestad
tlf. 992 08 759
Epost: Leder@langhusvel.no

Styremedlem
Egil Bekkeli

Styremedlem
Linn Marthinsen

Styremedlem
Øivind Madsen

Styremedlem
Per Huse

Styremedlem
Sturla Laupstad

Vara:
Ingar Eilertsen

Regnskap:
Rg Regnskap AS (aut)

Revisor:
Arne Johs. Aune

Legg igjen en kommentar