Om oss

Langhus Velforening ble stiftet 5. januar 1924 og har i dag over 600 medlemmer. Langhus Vel er en frivillig og uavhengig organisasjon som omfatter hele Langhus. Alle på Bøleråsen, Vevelstadåsen, Langhus, Slora, Stenfeldt, Foss, Ringen og forøvrig sambygdinger i nord, sør, vest og øst inn/utland kan delta og være medlem. Men man må ha en viss forståelse for at vi ønsker samhørighet i bygda. Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn, sies det. Der skal vi bidra. Men også voksne og eldre skal vi selvsagt støtte.

Foreningens formål er pr idag å bidra til at Langhus er ei bygd folk vil leve, bo i og være glad i  og å sørge for snøbrøyting for de som vil. Bygda har en unik beliggenhet med nærheten til hovedstaden, sjø og skogsområder.

Vi jobber trutt med stien rundt Tussetjern til Oppegårdssiden. Sammen med Ski kommune og Langhus IL bygget vi i 2009 vei ned til Tusse og anla brygge og stupebrett. Vi holder også på med stien fra Møllerenga til veien langs fotballbanene. Nå går altså stien helt rundt. Vårt største prosjekt hele året er å brøyte og strø private fellesveier og gårdsplasser.

Sommeren 2021 skal vi sjøsette en helt ny badebrygge med et lite stupetårn som skal fortøyes utenfor eksisterende brygge på Langhussiden.

Vi  har uttalerett i kommunale planer som gjelder Langhus.

Lokale frivillige organisasjoner kan søke oss om små bidrag i økonomisk forstand.

Vi har eget ubemannet kontor i Langhuset og vår vimpel ser du foran Langhuset.

STYRET 2020 – 2021

Leder
Trond Linnestad
tlf. 992 08 759
Epost: Leder@langhusvel.no

Nestleder og brøyteansvarlig
Egil Bekkeli
tlf. 416 60 055
Epost: Nestleder@langhusvel.no

Styremedlem
Svein Gustavsen
tlf. 913 51 118

Styremedlem og dugnadssjef
Bjørnar Granheim
tlf. 924 04 267

Styremedlem
Per Kjeldaas
tlf. 47234031

Valgkomite:
Ståle Norang
tlf. 41438011

Revisor:
Arne Johs. Aune
Stenfeltbakken 18
1405 Langhus
tlf. 64 86 81 92

Legg igjen en kommentar