Om Langhus

KORT OM LANGHUS – HVORDAN KOMME HIT?

Navnet Langhus indikerer at her må det ha ligget et usedvanlig langt hus en gang.

Under bronsealderen ble samfunnet mer organisert enn tidligere. Det vokste fram en «høvdingklasse».  De rike skaffet seg statussymboler av bronse, bodde i langhus, og ble ofte gravlagt i gravhauger. Så det kan tyde på at dette var en plass hvor rike bodde . Vi vet at fra yngre jernalder besto gårdene av fire-fem langhus. Derav navnet Langhus.

Langhus er et sted i  Ski kommune med ca. 11 000 innbyggere og er spredt utover et relativt stort område nord i kommunen. Langhus dekker områdene Bøleråsen, Langhus og Vevelstad. Langhus har «2» kjøpesenter, Langhussenteret og ved ICA, to togstasjoner (Vevelstad og Langhus), egen kirke, ungdomsskole, tre barneskoler, et eldrehjem (Langhus bo- og servicesenter) svømmehall og idrettsanlegg. Det er også mange barnehager. Det unike for mange er nærheten til et unikt skogsområde, Sørmarka.

Stedet har vesentlig vokst fram etter 1980, og vokser fortsatt. 2.mai 1977 ble det opprettet postkontor på Langhus med postnummer «1405 Langhus». Ved nedleggelsen av Langhus postkontor 1.juni 1991 overtok Vevelstad postkontor navnet Langhus og postnummeret 1405. 1405 er i dag i bruk for både Langhus og Vevelstad. I dag er postkontoret flyttet inn i den lokale matbutikken på Langhus Nærsenter.

Til Langhus med bil
E-6(øverst til venstre i bildet) eller E-18 fra sør:  Kjører forbi Tusenfrydparken, følg E-6 i høyre fil.  Etter ca 2 km ta av til høyre til Ski, RV152. Deretter 500 meter og ta av tilvenstre. Kjør videre 1 km og ta av til venstre (Gml.Vevelstadvei) og følg denne veien 700 meter.

E-18 fra nord:  Ta av ved Tusenfrydparken og følg E-6 mot nord.  Deretter følges beskrivelsen ovenfor.

E-6 fra nord:  Ta første avkjøring til høyre mot Langhus (og Siggerud) etter miljøtunnellen.  Følg denne veien rett frem 3,2 km for parkering mellom Vevelstad stasjon og Langhushallen.

Parkeringsmulighetene er skiltet.

Til Langhus med tog
Med tog(svart linje på kartet over) fra Oslo går du av på Vevelstad stasjon. Tar ca 25 min fra Oslo S. Langhus Idrettspark ligger i umiddelbar nærhet.

Langhus – tettsted
Kommune: Nordre Follo
Antall innbyggere på Langhus: 12 000.
Langhusfolk sier « Langhus«.
Demografi: 43% av alle under 19 år i Ski kommune bor på Langhus.
Sentrum: Fra nærsenter med 15 butikker, Statoil, kirken via togstasjonene til idrettsparken.
Skoler: Langhus skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen skole, Haugjordet ungdomsskole. Samt en nedlagt skole med svømmebaseng og gymsal.
Barnehager: Mange kommunale og private.
Idrettsanlegg: Langhus idrettspark
Badeplass: Langhusstranda
Organisasjonsliv: Idrettslag, Speidergruppe, Skolekorps, Blæselag, Brasskorps, Lavesi fritidsklubb, Natteravn, Lions, Rotary, Langhus Vel og Langhus kirke.
Morsomt: Langhus blæselag fikk i 2003 en vei oppkaldt etter Langhus i Gleidingen i Tyskland i kjølvannet til Admiral Tordenskjold som døde der i 1720.
Landskap: Skog og vann med turstier og speiderhytter i Sørmarka og Nøstvedtmarka, hus og blokkbebyggelse, nærsenter, eldresenter, industri og bensinstasjoner.
Kommunikasjon: 2 jernbanestasjoner(Langhus og Vevelstad stasjoner), E6 like i nærheten, Taxi-holdeplass og busstasjon m/flybuss ved Vevelstad stasjon

Legg igjen en kommentar