Snøbrøyting og strøing

Hvem kan få brøyting og strøing:
Private veier, lag, foreninger, privatpersoner og bedrifter.

Dersom veien til din bolig er kommunal eller fylkesvei så er det Ski kommune eller fylke som brøyter. Men det kan være den samme traktoren. Dette er helt tilfeldig. Men vi kan brøyte stikkveien eller gårdsplassen din! Det gjør hverken kommunen eller fylke.

Brøyting av felles vei:
Forutsetningen for at du kan få brøyting av felles vei til/forbi din bolig er at det er enighet i veien om oppdraget og, at alle betaler samme avgift for brøyting og medlemskap. Dette gjelder uavhengig om du bor først, i midten eller i slutten av veien. Dersom f eks en i begynnelsen av veien nekter å delta har styret i Langhus Velforening myndighet til å kansellere hele brøyteoppdraget for den spesifikke vei etter forutgående informasjon fra Langhus Velforening.

Brøyting av stikkvei, gårdsplass, parkeringsanlegg eller annen biloppstillingsplass:
Ta kontakt med oss, brøytekoordinator nedenfor, så måler vi opp og gir et tilbud. Det forutsetter at vi har kapasitet.

Strøing:
Ta kontakt med brøytekoordinator. Etter oppmåling avtales strøing ved skriftlig avtale.

Brøytekontakten din:
Brøytekontakten din er som regel styreformann i ditt lokale vel, sameie, grendelag eller utnevnt kontaktperson. For bedrifter kan brøytekontakt være daglig leder. Henvendelser om snøbrøyting fra enkeltmedlemmer i veien/bedriften kanaliseres gjennom brøytekontakten til vellets brøytekoordinator.

For befaring og avtale:
Send en epost til leder@langhusvel.no så tar vi kontakt med deg.

Ved skade eller opplevd misslighold av brøyting eller strøing kontakt:
Informasjon kommer

Ting som gjelder kommunale veier f eks Sloraveien som er kommunal skal rette dette til Ski kommune. Saker som gjelder fylkesveier f eks Vevelstadveien og Langhusveien(R152) rettes til Statens Vegvesen.

Legg igjen en kommentar