Kommunale saker

Langhus Vel har høringsrett i kommunale saker på Langhus. Derfor kan vi uttale oss om hva du mener. Vi kan endre på ting for å gjøre sakene bedre eller gå helt imot. Vår erfaring er at våre uttalelser blir tatt hensyn til i de administrative og politiske behandlingene av slike saker.

Legg igjen en kommentar