Årsmøte 2021

Det innkalles til ordinært årsmøte for året 2020

Tid: Mandag 22. november 2021 kl. 19:00)
Sted: Storsalen på Langhuset

Saksliste

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet
  4. Årsberetning for 2020
  5. Regnskap for 2020
  6. Vedtekter
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2020 være betalt.

Frist for mottak av årsmøtesaker:
8. november 2021. Sendes til: leder@langhusvel.no

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteens innstilling blir offentligjort under møtet.

Velkommen!