Extra ordinært årsmøte – Alle saker ble vedtatt.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte torsdag 17. august kl 18:00 i Langhushallen.
Iht til protokoll fra ordinært årsmøte skal følgende saker behandles.

Budsjett

Aktivitetsavgifter for vintervedlikehold

Årsaken er at styret har valgt ny brøyteentreprenør og derav får vi nye priser som bla må budsjettbehandles.

Her er dokumentene til de to sakene som skal behandles av det ex.ord.årsmøte: Dok til ex. ord- årsmøte august 2023

Hilsen Styre