Svar fra posten til langhus vel på klage om endring av post i butikk

Hei

Vi viser til din henvendelse (inkl vedlagt brev) på vegne av Langhus Velforening.

Økning i netthandel medfører økning i antall pakker som mottas ved Postens hentesteder. Posten jobber kontinuerlig med å utvikle utleveringstilbudet og etablerer flere hentesteder og tjenester ettersom pakkevolumet øker. Dette gjelder spesielt i byer og større tettsteder.

Økning i antall pakker samt hensyn til kapasitet ved mange av Postens allerede eksisterende hentesteder (i dette tilfellet Langhus post i butikk) har ført til at Posten de siste årene har opprettet (og vil også i fremtiden opprette) nye hentesteder for vanlige pakker og store brevsendinger (pakkepostutleverings-steder) rundt om i landet i tillegg til eksisterende hentesteder. 

Ekstra Langhus har over lengre tid hatt veldig store volum og dermed utfordringer med kapasitet for pakker. Pakkeveksten har vært veldig stor det siste året. Posten pakkeutlevering Hebekk (Coop Prix Hageveien) ble derfor opprettet. 

Ved tildeling av hentesteder til våre kunder forsøker vi i så stor grad som mulig å tildele det hentestedet som ligger nærmest hver enkelt postmottakers bostedsadresse.

Vi kan forstå at det kan oppleves som tungvint og ulogisk hvis det finnes andre post i butikk’er eller pakkepostutleveringssteder som ligger nærmere ditt bosted enn ditt tildelte hentested og/eller dersom dårligere eller manglende kollektiv transport gjør det vanskeligere å komme seg til nytt hentested enn til tidligere hentested.

Pr dags dato kan vi dessverre ikke tilby kundene å velge/bytte permanent hentested for postsendinger. Posten arbeider imidlertid med løsninger for å gjøre dette mer fleksibelt i framtiden. 

Dersom du ønsker å endre hentested, er eneste alternativ å leie en postboks ved butikken du vil tilhøre. Du må da bruke postboksadresse for å få endingene levert der.

Du kan også få pakker og store brev kjørt hjem fra Post i Butikk og Posten pakkeutleveringssted. Hjemlevering kan bestilles på telefon 22 03 00 00 eller på Posten.no.

Sammen med noen av våre større bedriftskunder har vi i tillegg utviklet en løsning der kundene ved bestilling av varer kan velge hvilket hentested de vil hente sendingen på. Sjekk om bedriften du bestiller varer fra tilbyr denne løsningen.

Vi forstår at ikke alle ønsker eller har mulighet til å bestille pakker på nett, men for de som gjør det kan nevnes at Posten har utplassert en del pakkebokser i ditt nærområde (f.t. Lyngåsen 21, Kiwi Bøleråsen senter, Vevelstadåsen 29, Vevelstad stasjon og Langhus stasjon). Hvis du bestiller på nett kan du i enkelte tilfeller (men ikke i alle nettbutikker) velge levering til pakkeboks som alternativ når du velger leveringsmetode i nettbutikken. Posten jobber med å hjelpe enda flere nettbutikker til å tilby pakkeboks til deg som er netthandelskunde.  For å hentet ut pakker i pakkeboks må du laste ned og bruke Postens egen app (Posten-appen).

Vi presiserer at det kun er ved henting av postsendinger du blir henvist til et spesielt hentested. Ved alle andre tjenester står du selvfølgelig fritt til å velge hvilket du vil benytte.

Gjeldende regelverk fra myndighetene sier følgende (sitat): «Tilbyder med leveringsplikt skal tilby minst ett fast ekspedisjonssted i hver kommune i sitt geografiske dekningsområde». Posten oppfyller således de lovpålagte krav som departementet setter til krav om faste ekspedisjonssteder, herunder kunders mulighet til å hente postsendinger.

Posten plikter å tilby alle kunder mulighet til å hente postsendinger, men Posten Norge AS bestemmer selv «hvem som skal hente hvor», uten at det krever godkjenning av departement eller andre offentlige instanser. 

Når Posten oppretter nye hentesteder og overfører postmottakere fra et tidligere tildelt hentested til nytt hentested blir postmottakerne normalt opplyst om dette i forkant av omleggingen. Vi beklager at berørte postmottakere ikke ble informert i dette tilfellet. Vi beklager også de ulemper og eventuell frustrasjon dette medførte for deg/dere.

Med vennlig hilsen

Jostein | Kunderådgiver | Posten og Bring Kundeservice Tlf. privat: 22 03 00 00. Tlf. bedrift: 04045

www.posten.no www.bring.no/www.mybring.no

Din henvendelse 10.11.2021:

Navn: Trond Linnestad

Adresse: Slorakroken 12a

Postnummer: 1405

Sted: LANGHUS

Telefonnummer: +4799208759

E-post: Leder@langhusvel.no

Beskrivelse: Klage på flytting av post i butikk Langhus ref:_00D20BwOI._5007R353O7s:ref