Invitasjon til innspill til nytt Langhus sentrum

E_Langhusskisse_fugl_02Det dokumentet vi har lagt ut her ble overlevert Ski kommune onsdag 20. februar 2013. I møte deltok Grethe Salvesvold og Trygve Johansen foruten leder og nestleder i Langhus Vel. Dokumentet er vellets innspill om hvordan Langhus sentrum kan bli og som man vil se er det 2 infalsvinkler. Men felles, at man går fra mange sentrum til et på Langhus.

Det ble enighet om at Ski kommune og Langhus Vel skal samarbeide om et allmøte om Langhus sentrum høsten 2013.

Ferdig dokument

Dokumentet ble redegjort for under vellets årsmøte hvor vel 500 medlemmer hadde mulighet til å delta. Dokumentet er videre levert ut til politiske partier i Ski kommune.

Nå inviterer vi Langhus beboere til å komme med kommentarer.

Send gjerne dine kommentarer til: t-linnes@online.no (Trond Linnestad, formann)