Langhus sentrum

E_Langhusskisse_fugl_02

Vi begynte å jobbe med Langhus sentrum i 2013. Det dokumentet vi da la ut her ble overlevert Ski kommune 20. februar 2013. I møte deltok Grethe Salvesvold og Trygve Johansen foruten leder og nestleder i Langhus Vel. Dokumentet var vellets innspill om hvordan Langhus sentrum kan bli og som man vil se var det 2 innfalsvinkler. Men felles, at man går fra mange sentrum til et stort og noen små.

Vi fortsatte samarbeidet bla om et allmøte om sentrum høsten 2013. Her kan du dukke ned i dokumentet.

Ferdig dokument

Dokumentet ble behandlet på årsmøter og levert ut til politiske partier. Dette er ikke lenger en aktuell sak men vi lar informasjonen ligge fordi vi fra 2014 til 2019 samarbeidet med Langhus vel om nytt sentrum. Etter dette arbeidet idrettslaget alene med kommunen frem til idag. Som vi vet forlot kommunen samtidig målet om å samarbeide med private om utvikling av idrettsparken med nye boliger, svømmehall og flerbrukshall. Som man forstår har det ikke hendt stort annet enn at kommunen bygger ny svømmehall i idrettsparken. Vi fikk dog regulert inn et parkområdet nord for Bensekulpen men er ikke lenger sikker på at dette er gjeldene.