Årsmøte 2022

Fremhevet

Det innkalles til ordinært årsmøte for året 2022

Tid: Torsdag 2. mars 2023 kl. 19:00
Sted: Storsalen på Langhuset

PGA LETT SERVERING ER DET PÅMELDING INNEN 28. FEBRUAR TIL: LEDER@LANGHUSVEL.NO 

Saksliste

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet
  4. Årsberetning for 2022
  5. Regnskap for 2022
  6. Vedtekter
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2022 være betalt.

Dokumenter til årsmøtet blir ikke utlevert så hvis du vil kan du ta utskrift her. Sakene blir vist på storskjerm:
Kommentarer til regnskap 31.12.22
Rg Regnskap AS

Revisorbereting 2022 LV
Signert Driftsregnskap 2022
Årsberetning for 2022

Velkommen!