Årsmøte 2022

Fremhevet

Det innkalles til ordinært årsmøte for året 2021

Tid: Mandag 9. Mai 2022 kl. 19:00
Sted: Storsalen på Langhuset

Saksliste

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet
  4. Årsberetning for 2021
  5. Regnskap for 2021
  6. Vedtekter
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2021 være betalt.

Frist for mottak av årsmøtesaker:
To uker før årsmøte. Sendes til: leder@langhusvel.no

Velkommen!

 

Dokumenter til årsmøte: