Årsmøte 2024

Fremhevet

Innkalling til ordinært årsmøte for året 2023

Tid: Torsdag 4. april 2024 kl. 19:00
Sted: Storsalen på Langhuset

PÅMELDING INNEN 2. APRIL TIL: LEDER@LANGHUSVEL.NO 

Saksliste

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to personer til å undertegne protokoll fra årsmøtet
  4. Årsberetning for 2023
  5. Regnskap for 2023
  6. Vedtekter
  7. Fastsettelse av kontingent
  8. Innkomne saker
  9. Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2023 være betalt.

Denne innkallingen offentligjøres her 4 uker før årsmøtet jf. vedtektene og sendes til rodelederne, som oppfordres til å sende innkallingen videre til medlemmene i sin rode.

Dokumenter til årsmøtet blir offentligjort her en uke før årsmøtet og ligger her. Klikk på lenken:
Vises_Årsberetning for 2023
Dette blir ikke utlevert under selve møtet.

Velkommen! Husk påmelding innen 2. april.